Typ: Archeologické nálezisko

Špecifikácia: Hradisko

Datovanie: doba železná

Adresa:

Obec: Bobrovec

Okres: Liptovský Mikuláš

Kataster: Bobrovec

Archeologická lokalita: Hradisko

Popis:

Lokalita Mních sa nachádza na skalnatom vápencovom masíve. Plocha hradiska tvaru nepravidelného lichobežníka má rozmery približne 110 x 30 x 75 x 55 m a je ohraničená kolmými skalnými stenami. Iba na západe, v smere od Jaloveckej doliny a úžiny Hrtany je ľahko prístupný, a práve v tomto priestore sa tiahne 110 m dlhý masívny kamenný val tvorený vápencovými i pieskovcovými platňami. V severozápadnej časti valu je prerušený jednoduchou bránou. Turistická trasa: modrá značka vedie západne od polohy Mních, smer Malá kopa na západ, v smere od Jaloveckej doliny a úžiny Hrtany je poloha ľahko prístupná. Lokalita je vhodná pre využitie v cestovnom ruchu formou informačnej tabule.

Poznámka:

Literatúra:

Martin Furman: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016, s. 76-77

Autor:martinfurman

Foto-dokumentácia: