Typ: Architektúra - sakrálna

Špecifikácia: Božia muka

Adresa:

Obec: Zábiedovo

Okres: Tvrdošín

Kataster: Zabiedovo

Archeologická lokalita: Iné

Popis:

Kamenný kríž postavený v roku 1874 Jánom Pisonom ku cti Ježiša Krista a bolestnej Matke.

Poznámka:

Literatúra:

Autor:martinfurman

Foto-dokumentácia: